Jak wygląda wolontariat
w ITACE?

Od początku działalności ITAKA korzysta z pomocy wolontariuszy. Początkowo współpracowaliśmy z kilkoma osobami, teraz swoim zaangażowaniem i pracą wspiera nas już kilkudziesięciu wolontariuszy.

Przez cały rok Fundacja prowadzi wolontariat w 4 zespołach:
• Zespół PR i Fundraisingu
• Zespół Poszukiwań i Identyfikacji
• Zespół Prawny
• Zespół Psychologów

Doraźnie korzystamy także z pomocy grafików, tłumaczy, informatyków i innych specjalistów, którzy wspierają bieżące projekty Fundacji.

UWAGA! Wolontariat można odbywać wyłącznie w biurze fundacji, które znajduje się w centrum Warszawy (dogodny dojazd - metro, tramwaj, autobus, pociąg).


Zobacz film Zobacz film Zobacz film

Wolontariat w ITACE


Wolontariat w zespole poszukiwań i identyfikacji

Czym zajmuje się Zespół Poszukiwań i Identyfikacji?

 • • Poszukuje osób zaginionych poprzez nagłaśnianie informacji o ich zaginięciu za pomocą Internetu i innych mediów;
 • • Udziela rodzinom osób zaginionych informacji, jak prowadzić poszukiwania;
 • • Przekazuje rodzinie napływające informacje o osobie zaginionej, co pomaga ustalić miejsce jej pobytu;
 • • Monitoruje działania policji w zakresie prowadzonych spraw;
 • • Współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w kraju i za granicą, których celem jest niesienie pomocy osobom dotkniętym problemem zaginięcia.

W ramach wolontariatu zapewniamy:

 • • Szkolenia mające na celu przygotowanie do profesjonalnego wykonywania powierzonych zadań;
 • • Merytoryczne wsparcie ze strony pracowników i wolontariuszy Fundacji;
 • • Udział w superwizji zespołu;
 • • Poznanie specyfiki działania Fundacji ITAKA;
 • • Możliwość rozwoju i zdobycia unikatowej wiedzy w zakresie problemu zaginięcia.

Szukamy osób, które:

 • • chcą zaangażować się w pracę w organizacji pozarządowej;
 • • posiadają umiejętność pracy zespołowej, są twórczy, rzetelni i systematyczni;
 • • są gotowe do odbywania stałych dyżurów w siedzibie Fundacji w centrum Warszawy, wymiar dyżuru wynosi 2 razy w tygodniu po 4 godziny lub raz w tygodniu 8 godzin, a także dyżur nocny i/ lub weekendowy raz w miesiącu.

Wolontariat w zespole psychologów

Czym zajmuje się Zespół Psychologów?

 • • Świadczy poradnictwo psychologiczne dla osób zaginionych oraz ich rodzin w związku z zaginięciem i/ lub ucieczką nastolatka, a także w sytuacji tzw. "porwania rodzicielskiego";
 • • Poradnictwo psychologiczne i/ lub interwencja kryzysowa są udzielane na każdym etapie zaginięcia: szoku w pierwszych dniach po zaginięciu, momentach kryzysowych w trakcie zaginięcia oraz po informacji o odnalezieniu osoby zaginionej: żywej lub martwej;
 • • Psycholodzy Fundacji przeprowadzają konsultacje indywidualne lub rodzinne, aby przekierować osoby zaginione lub rodziny osób zaginionych/ uciekających nastolatków na odpowiednią terapię lub innego rodzaju leczenie;
 • • Poradnictwo świadczone przez Zespół Psychologów Fundacji ITAKA jest przeważnie telefoniczne, w określonych sytuacjach psycholodzy ITAKI umawiają się z klientami na spotkania osobiste;
 • • Psycholodzy Fundacji prowadzą grupy wsparcia dla rodzin osób zaginionych.

Co oferujemy w naszym zespole?

 • • Świadczenie poradnictwa psychologicznego dla osób dotkniętych problemem zaginięcia;
 • • Uczestnictwo w superwizji, a także zebraniach klinicznych zespołu psychologów;
 • • Możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia doświadczenia w obszarze interwencji kryzysowej i wsparcia psychologicznego w bardzo specyficznym kryzysie jakim jest zaginięcie;
 • • Udział w szkoleniach z zakresu interwencji kryzysowej, wsparcia psychologicznego i innych zagadnień z obszaru psychologii klinicznej.

Kogo poszukujemy:

 • • Studentki/ studentów IV/ V roku psychologii;
 • • Czynnych zawodowo psychologów;
 • • Osób gotowych do odbywania stałych dyżurów w siedzibie Fundacji w centrum Warszawy, wymiar dyżuru wynosi 2 razy w tygodniu po 4 godziny lub raz w tygodniu 8 godzin, a także dyżur nocny i/ lub weekendowy raz w miesiącu.

Wolontariat w zespole prawników

Czym zajmuje się Zespół Prawników?

 • • Świadczy poradnictwo prawne na rzecz osób zaginionych oraz ich rodzin w związku z zaginięciem osoby;
 • • Poradnictwo prawne dotyczy głównie procedur policyjnych związanych z poszukiwaniem osób zaginionych, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, sądowego ustalania śmierci, kosztów sądowych w sprawach cywilnych, świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pomocy społecznej;
 • • Usługi świadczone przez Zespół Prawników Fundacji ITAKA są świadczone przeważnie telefonicznie, w określonych sytuacjach prawnicy ITAKI umawiają się z beneficjentami na spotkania osobiste lub reprezentują ich w postępowaniu sądowym.

Co oferujemy w naszym zespole?

 • • Świadczenie poradnictwa prawnego dla osób dotkniętych problemem zaginięcia;
 • • Uczestnictwo w programach prawnych ITAKI (m.in. porwania rodzicielskie, Child Alert, badania DNA);
 • • Możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia doświadczenia w wielu obszarach prawa;
 • • Udział w spotkaniach z profesjonalistami danych dziedzin prawa.

Kogo poszukujemy:

 • • Aplikantów wszystkich rodzajów aplikacji;
 • • Adwokatów; radców prawnych;
 • • Osób gotowych do odbywania stałych dyżurów w siedzibie Fundacji w centrum Warszawy, wymiar dyżuru wynosi 2 razy w tygodniu po 4 godziny lub raz w tygodniu 8 godzin.

Wolontariat w zespole PR i fundraisingu

Czym zajmuje się Zespół PR i i Fundraisingu?

 • • Prowadzi działania profilaktyczne mające na celu zmniejszenie liczby zaginięć (kampanie społeczne: Nie uciekaj, Stop depresji, Bezpieczna praca, Child Alert);
 • • Utrzymuje stały kontakt z mediami ogólnopolskimi i regionalnymi, dostarczając informacji o aktualnie prowadzonych działaniach;
 • • Opracowuje materiały informacyjne i reklamowe Fundacji;
 • • Pozyskuje środki na działalność Fundacji poprzez działania skierowane do darczyńców indywidualnych, jak też instytucji i firm (m.in. Kampania 1%, Klub Przyjaciół ITAKI).

Co będziesz robić w naszym zespole?

 • • Współpracować z zespołem przy organizacji konferencji prasowych, eventów i innych wydarzeń , w których bierze udział ITAKA;
 • • Redagować materiały informacyjne: ulotki, foldery, broszury;
 • • Promować Fundację podczas wydarzeń zewnętrznych, organizowanych zarówno przez ITAKĘ jak też inne organizacje i instytucje.

Kogo poszukujemy:

 • • Gotowość do pracy na rzecz Fundacji co najmniej 2 razy w tygodniu po 4 godziny;
 • • Wykształcenie humanistyczne, także studenci ostatnich lat;
 • • Kreatywność i inicjatywa;
 • • Łatwość nawiązywania kontaktów.

Dołącz do nas

Zobacz film Pobierz formularz

Czekamy na Ciebie!

Interesuje Cię tematyka zaginięć? Jesteś gotów do pracy dla osób w ciężkiej sytuacji życiowej? Masz łatwość w kontakcie z innymi ludźmi?

Zostań wolontariuszem ITAKI!

3 kroki do wolontariatu w ITACE

1) Wyślij wypełniony formularz wraz z CV na adres wolontariusz@zaginieni.pl.

2) Jeśli Twoja aplikacja odpowiada wymogom danego zespołu zaprosimy Cię na spotkanie do biura Fundacji.

3) Gdy wynik spotkania będzie pomyślny odbędziesz cykl spotkań wprowadzających w działania ITAKI i staniesz się jednym z nas!

Przeczytaj zanim wyślesz aplikację

Wolontariat można odbywać wyłącznie w biurze fundacji, które znajduje się w centrum Warszawy (dogodny dojazd - metro, tramwaj, autobus, pociąg).

Wolontariusze Zespołów Psychologów oraz Poszukiwań i Identyfikacji zobowiązani do co najmniej jednego dyżuru weekendowego oraz jednego dyżuru nocnego w miesiącu.

Prowadzimy stałą rekrutację, dlatego czekamy na aplikacje przez cały rok. Zastrzegamy sobie jednak prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.Dzieje się

Dzieje się Dzieje się

Dzień Wolontariusza

5 grudnia 2011

Fundacja ITAKA istnieje i nieprzerwanie działa dzięki pracy wyjątkowych wolontariuszy. Dzięki ich zaangażowaniu, kreatywności i poświęceniu codziennie pomagamy ludziom, którym zaginął ktoś bliski.
Z okazji Dnia Wolontariusza chcielibyśmy życzyć naszym wolontariuszom samych dobrych chwil, radości i wymarzonych sukcesów oraz wyrazić szczególne podziękowania.

Czytaj więcej...

 

ITAKA promowała wolontariat

8 września 2011

6 września Fundacja ITAKA miała swoje stoisko w Pawilonie Europejskiego Roku Wolontariatu. Przez 10 godzin nasi wolontariusze byli do dyspozycji zwiedzających i odpowiadali na wszelkie pytania.

Czytaj więcej...

 

ITAKA na Przystanku Woodstock

10 sierpnia 2011

Fundacja ITAKA po raz pierwszy w swojej historii uczestniczyła w Przystanku Woodstock, który odbył się w dniach 4 -6 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą. Promowaliśmy tam naszą kampanię "Nie uciekaj", której celem jest zmniejszenie liczby ucieczek z domu.

Czytaj więcej...

 

PIKNIK JUŻ ZA NAMI!

24 maja 2011

Studio Bam Bam, Fasolki i The Voices z musicalem Król Lew, a po południu pojedynek b-boyów tańczących breakdance'a, występ Studio SKIT, pokaz streetart'u w wykonaniu Chazme i Sepego, zaś na koniec koncert Mariki. Tak wyglądał piknik ITAKI, który odbył się w minioną sobotę, 21 maja w Parku Sowińskiego na Woli.

Czytaj więcej...

 Warto wiedzieć

Do pobrania

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dział III, Wolontariat
Rozdział 1, Przepisy ogólne

Art. 42.
1. Wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, świadczenia na rzecz:
1) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,
2) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,
3) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej,
4) podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej – zwanych dalej "korzystającymi".

2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do wolontariuszy wykonujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia na rzecz organizacji międzynarodowych, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych nie stanowią inaczej.

3. Członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem.

Art. 43.
Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

Art. 44.
1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania.
2. Na żądanie wolontariusza korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.
3. Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza.
4. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie.
5. Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Inspiracje

Wywiad Fotoreportaż Pobierz konspekt lekcji

Rozmowa z Teresą Niewójt, Członkiem Zarządu, wolontariuszką w Fundacji ITAKA

Dlaczego ITAKA?
Do ITAKI trafiłam 3 lata temu. Przeszłam na wcześniejszą emeryturę, nie chciałam już prowadzić żadnych interesów i zajmować się biznesem. Szukałam miejsca dla siebie, by móc pomagać ludziom. Myślałam o wolontariacie w szpitalu lub hospicjum, ale to bardzo trudny wolontariat i nie wiem czy dałabym radę. Wtedy zobaczyłam ogłoszenie w gazecie o programie Seniorzy w Akcji. W ramach tego programu różne organizacje oferowały wolontariat dla osób, które ukończyły 55 lat. Wysłałam swoją ofertę do ITAKI i zaproszono mnie na spotkanie.

I jakie były pierwsze wrażenia?
Byłam bardzo zaskoczona, bo myślałam, że jak wolontariat to przyjmuje się z otwartymi ramionami wszystkich chętnych. A nas czekała selekcja i, jak się okazało, nie każdy mógł zostać wolontariuszem. Spośród 70 osób, które zgłosiły się do ITAKI, wolontariuszami zostało tylko 12. Przygotowano dla nas półroczny program w Zespole Poszukiwań i Identyfikacji, w ramach którego przeszliśmy szereg szkoleń, począwszy od kursu komputerowego po szkolenia specjalistyczne z obsługi linii wsparcia czy bazy danych.

Czy to jest trudny wolontariat?
Na początku to jest bardzo duże przeżycie. Pamiętam, gdy odebrałam pierwszy telefon. Dzwoniła matka, której córka uciekła z domu. Była cała roztrzęsiona. Ja byłam cała z nią. Współczułam jej. Następnego dnia zadzwoniła córka, która powiedziała, że nie chce wrócić do domu, bo tam się źle dzieje. Mimo całego swego życiowego doświadczenia człowiek jest wciąż zaskakiwany, nagle okazuje się że nic nie jest czarno-białe. Wolontariat w ITACE jest trudny, bo na co dzień stykasz się z wieloma przykrymi sprawami, ale są też bardzo pozytywne sytuacje, gdy ktoś się odnalazł, gdy po kilkunastu latach ktoś nagle zadzwonił. Ważne, że wolontariusze nie zostają sami, każdy przypadek jest omawiany i zawsze można liczyć na pomoc. Łatwiej wtedy wyjść z pracy, bo nie ma poczucia, że się komuś nie pomogło lub źle poradziło.

Po niecałym roku trafiłaś do Zarządu, ale nadal jako wolontariuszka...
Tak, po niecałym roku wolontariatu w Zespole Poszukiwań i Identyfikacji zaproponowano mi przejście do Zarządu. W Zarządzie jestem już 2 lata. Moje zadania są teraz oczywiście zupełnie inne, zajmuję się sprawami finansowymi Fundacji. Gdy przychodziłam na wolontariat do ITAKI, myślałam, że będę wykonywać proste czynności, a tu się okazało, że moja rola stała się zasadnicza. Fundację traktuję jak drugą rodzinę. Gdy jakiś czas temu mieliśmy poważne kłopoty finansowe i zastanawialiśmy się czy zlikwidować Fundację, mój głos był decydujący. Powiedziałam: nie zamykamy. Teraz czuję odpowiedzialność za funkcjonowanie Fundacji.

Jesteś w Fundacji już prawie 3 lata. Czy obserwujesz jakieś zmiany?
Fundacja bardzo się zmienia. Właściwie na każdej płaszczyźnie. Począwszy od tego, że jak przyszłam na wolontariat to nie było kuchni i zlewu, szklanki myliśmy w toalecie, nie mówiąc już o połamanych krzesłach. Warunki pracy bardzo się poprawiły. Zmienił się też charakter wolontariatu. Na początku było bardzo mało wolontariuszy, to były 2-3 osoby. Ich zakres obowiązków był dość wąski. Wykonywali tylko niektóre czynności, nigdy nie byli sami na dyżurze. Teraz mamy kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy po odpowiednim przeszkoleniu samodzielnie dyżurują np. na dyżurach nocnych czy weekendowych.

Co daje Ci wolontariat?
Uważam, że wolontariat w każdym wieku daje bardzo dużo satysfakcji. Wolontariusz nie tylko daje coś od siebie, ale też dużo bierze. Jest to też zupełnie inne obciążenie niż praca na etacie. Poza tym praca z młodymi ludźmi daje mi energię, ja wcale nie czuję różnicy wieku.

Fotoreportaż

Na początku listopada grupa wolontariuszy Itaki wzięła udział w warsztatach wyjazdowych w Jachrance pod Warszawą. Była to okazja, aby lepiej się poznać i porozmawiać o wolontariacie w Fundacji. Grom i zabawom z trenerką towarzyszyły bardziej poważne rozmowy i dyskusje. Jedno jest pewne - po dwóch dniach spędzonych w Jachrance nikomu nie trzeba tłumaczyć, dlaczego warto być wolontariuszem w ITACE.

Nie wystarczy… Właśnie nie wystarczy mówić, że chce się zmieniać świat, ale trzeba dać coś z siebie. ITAKA opiera się na pracy wolontariuszy i nie tylko w czasie Roku Wolontariatu. Nie trzeba wyjeżdżać do dalekich i egzotycznych miejsc. W ITACE czeka na wolontariuszy ciekawa, ambitna i dająca satysfakcję praca.

Jedna osoba pracuje a reszta patrzy? Na pewno nie w ITACE. Do ITAKI trafiają wolontariusze, którzy zwykle wcześniej się nie znali i musi upłynąć chwila, zanim dobrze się poznają. A szkolenie ten proces na pewno przyspieszy.

I jeszcze kilka słów o samej ITACE. Szefowa Działu Identyfikacji i Poszukiwań mówi o zdaniach wolontariuszy podczas poszukiwań ludzi zaginionych. Choć obowiązują pewne procedury, to wolontariusze wnoszą wiele nowych pomysłów…

Z zawiązanymi oczami w ITACE pewnie nie da się pracować. Trzeba mieć otwarte szeroko nie tylko oczy, ale i serce. Wolontariusz pozbawiony empatii raczej nie ma czego szukać w Fundacji. To praca dla tych, którzy chcą pomagać innym, a jednocześnie może też sobie…

Na ten rzut pracował cały zespół, a czy odniesiemy sukces zależy od jednej osoby. Wolontariusze w ITACE uczą się pracować w grupie, choć w zespole tak naprawdę nie brakuje indywidualistów, ludzi, którzy naprawdę wierzą, czego chcą. Pewne dlatego trafili do ITAKI.

Czy wolontariat jest pracą na własny rachunek? Na pewno warto robić to, co się lubi i dlatego w ITACE nie brakuje psychologów z powołania. Ale znajdą tutaj coś dla siebie wszyscy, którzy lubią pomagać innym, ale uwaga: Wolontariat wciąga!

Jak zdobyć wolontariusza? Szefowa ITAKI zna odpowiedź na to pytanie. Choć selekcja jest surowa i staranna zarząd i pracownicy ITAKI wiedzą, jak wykorzystać wykształcenie i potencjał wolontariuszy. Wolontariusz musi się czuć potrzebny.

Czy ta rura nie jest przypadkiem za długa? Jak długo można być wolontariuszem? W zasadzie, jak długo się chce. W ITACE wolontariusze podpisują półroczną umowę półroczną wolontariacką, która zwykle zobowiązuje do pracy dwa razy w tygodniu, po cztery godziny.

Rozmowy i dyskusje to wspaniały sposób na przekazywanie informacji i dzielenie się doświadczeniami. Czasami gorzej bywa ze słuchaniem drugiej osoby. Każdy lubi przedstawić swój punkt widzenia. Co zrobić, jeśli ktoś inny ma lepszy pomysł?

Czy wolontariusz musi umieć rysować? Podczas tych warsztatów ta umiejętność się przydała. A na co dzień w ITACE pracują różni ludzie. Najwięcej psychologów. Ale są również prawnicy, lingwiści, graficy. Ludzie w różnym wieku, od studentów po emerytów. Dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym i życiowym.

Jak po sznurku… Nie, wolontariat w ITACE nie należy do najłatwiejszych. Zobowiązanie się do regularnych dyżurów często okazuje się ponad siły. Do tego dochodzą jeszcze szkolenia i fundacyjne zebrania. Wolontariat czasami wymaga pewnych wyrzeczeń.

Doświadczenie zdobyte w ITACE na pewno się przypada. Wolontariat w ITACE to jest to, czy można się chwalić. Osoba, która potrafi łączyć obowiązki zawodowe czy naukę, jest wartościowym pracownikiem na rynku pracy.

Uśmiech wolontariusza! Sprawy, którymi na co dzień zajmuje się ITAKA są smutne i często przygnębiające. Chcielibyśmy, aby taki uśmiech pojawiał się na twarzach rodzin osób zaginionych jak najczęściej!

Na pewno warto być wolontariuszem w ITACE. To miejsce, gdzie zdobywa się nie tylko kolejny punkt w cv, ale również nowe umiejętności i doświadczenia. Wolontariusz w ITACE to na pewni nie frajer, który pracuje za darmo. To człowiek pełen energii a wolontariat to sposób na życie.Credits / Autorzy zdjęć